Przygotowywanie plików

Format pliku do druku

Ein paar einfache Tipps zum Vorbereiten einer Datei für den Druck

Zalecanym formatem pliku do druku jest PDF w jakości drukarskiej (Można skorzystać z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality), PDF X-1a lub PDF X-3), wygenerowany przy użyciu programu do grafiki komputerowej: Adobe Illustrator, Adobe Indesign lub Corel Draw.

Dopuszczalne są otwarte pliki programu Adobe Ilustrator (z tekstami zamienionymi na krzywe) pliki .eps, oraz .psd (ze spłaszczonymi warstwami).

Kolorystyka

Do druku przeznaczone są wyłącznie pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Jeżeli zostanie dostarczony plik RGB, zostanie on automatycznie przekonwertowany do formatu kolorystycznego CMYK, co może spowodować znaczący spadek jakości pierwotnej kolorystyki projektu. Wszystkie kolory dodatkowe typu Pantone, HKS, RAL, muszą zostać zamienione w projekcie na ich zbliżone odpowiedniki w kolorach CMYK.

Spady i marginesy

Należy zastosować spady. Wielkość spadu to minimum 1,5mm po obwodzie. Grafika nie może kończyć się równo z linią cięcia, powinna wykraczać poza nią tak, by mogła być odcięta (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku przesunięcia wykrojnika).

Wewnętrzne marginesy: elementy takie jak: tekst, logotyp, powinny być odsunięte od linii cięcia (wykrojnika) na odległość o ok. 3mm. (Wykluczy to ryzyko nacięcia tych elementów w przypadku przesunięcia wykrojnika w cyklu produkcyjnym).

Rozdzielczość grafiki

Mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny w formatach .psd, .tiff, .eps powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Niższa rozdzielczość spowoduje znaczący spadek jakości drukowanej ilustracji (nie dotyczy to obrazów wektorowych).

Teksty

Czarne tekst powinny składać się wyłącznie z jednego koloru (100% K), teksty które zawierają więcej niż jedną składową mogą spowodować problemy podczas pasowania druku, co może doprowadzić do rozmycia napisów.

Teksty w projekcie, muszą być w postaci wektorowej (powinny zostać zamienione na krzywe przez zapisaniem do PDF-a ) lub w przypadku koniecznej edycji mogą zostać w postaci edytowalnej, wtedy czcionki muszą być dostarczone w raz z projektem. W naszej drukarni używamy fontów działających w systemie Windows PC. Platforma Mac: czcionki obligatoryjnie zamienione na krzywe (bez możliwości dalszej edycji).